Jesteś tutaj

Informacje organizacyjne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny w terminie do 24 maja 2019 r.
 • Streszczenie stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego.
 • Do prezentacji przyjmowane będą prace oryginalne lub przeglądowe.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę oraz być współautorem nieograniczonej liczby zgłoszonych prac.
 • Zakwalifikowaniu prac do prezentacji ustnych / plakatowych będzie decydowała recenzja Komitetu Naukowego.
 • Lista prac zakwalifikowanych do prezentacji podczas Konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konferencji w terminie do 1 czerwca 2019 r.
 • Dodatkowo o pozytywnej decyzji recenzentów zostaniecie Państwo poinformowani mailowo, wraz z wskazaniem daty i godziny wystąpienia.

 

INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI

Prezentacje ustne: uprzejmie prosimy o zapisanie prezentacji w formacie .ppt, .pptx lub pdf lub w formie dostępu do prezentacji online. Wszystkie prezentacje należy wysłać do 5 czerwca 2019 roku na adres e-mail: biopotencjal@gmail.com

 • Do dyspozycji autorów prac będzie rzutnik multimedialny.

 • W trakcie konferencji nie będzie możliwości użycia własnego nośnika danych.

 • Prosimy aby nazwa przesłanego pliku z prezentacją zawierała: Nazwisko_imię_ blok tematyczny (np. Kowalska_Katarzyna_Biologia lub Kowalska_Katarzyna_IŚ).

 • Przewidywany czas wystąpienia 8-12 minut (w tym 2 minuty na dyskusję).

Prezentacje plakatowe: tablice, na których będą rozwieszane plakaty mają wymiar 100 x 200 cm (orientacja pionowa).