Jesteś tutaj

Rekrutacja

W roku akademickim 2019/20 zostaje uruchomiona rekrutacja na następujące kierunki:

Inżynieria Środowiska:    

 • 3,5-letnie studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera w następujących ścieżkach kształcenia:
  • Biotechnologia środowiska i Gospodarka Odpadami
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Chemia i Monitoring Środowiska
 • 1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia) o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Środowiska w ścieżce kształcenia:
  • Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej

Biologia:    

 • Trzyletnie studia licencjackie (I stopnia), których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu licencjata biologii.
 • Dwuletnie studia magisterskie (II stopnia) przeznaczone
  dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Biologia. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra biologii w następujących ścieżkach kształcenia:
  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiska i molekularna

Szczegółowy znajdziesz pod adresem: http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszym Wydziale_POBIERZ