You are here

Oferta pracy - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zatrudni osobę do pracy na stanowisko młodszego specjalisty /specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE

Zapraszamy do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji. Preferowani są absolwenci po kierunkach związanych z ekonomią, matematyką, ochroną środowiska, energetyką. Cenimy zaangażowanie i chęć do nauki, umożliwiamy zdobycie doświadczenia i rozwoju poprzez udział w ciekawym projekcie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE. Więcej informacji o naszych działaniach i samym projekcie na stronie www.climatecake.pl.

 

Szczegółowe informacje dostępne są po linkiem 

http://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/og%C5%82oszenie-praca-w-ZSAiA_CAKE_03-MRO1.pdf