Jesteś tutaj

Oferta dla szkół

WBNS jest liderem w zakresie współpracy edukacyjno/dydaktycznej ze szkołami. Pracownicy regularnie prowadzą lekcje pokazowe bezpośrednio w szkołach lub zapraszamy uczniów do uczestniczenia w wybranych zajęciach bezpośrednio na Wydziale.

Pracownicy cyklicznie biorą udział w piknikach naukowych i akcjach o charakterze popularno naukowym.

Uczestniczymy także corocznie w ogólnopolskiej akcji Noc Biologów.

 

https://www.facebook.com/wbns.uksw/

https://www.youtube.com/channel/UCPwcH9izcMqK-imBwkP61Yw

https://plus.google.com/u/0/104177927796025249276

http://sknpromocjinaukiwbnsuksw.blogspot.com/

http://sknpromocjinaukiwbnsuksw.blogspot.com/p/szkoy-partnerskie.html