You are here

19. Edycja programu L’Oréal-UNESCO "Dla Kobiet i Nauki"

Trwa nabór do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Trzy stypendia habilitacyjne w wysokości 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno magisterskie w wysokości 20 tys. zł. oraz ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendia konferencyjne dla wszystkich finalistek ‒ to nagrody, jakie mogą wygrać młode, zdolne badaczki prowadzące badania w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych w 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

Dla kogo?

Głównym celem konkursu jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym jak i początkowym etapie prac badawczych. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania, dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii.

Do programu mogą zgłaszać się kobiety-naukowcy, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia (w przypadku magistrantek), 32. roku życia (w przypadku doktorantek), oraz 40. roku życia (w przypadku habilitantek). Regulamin przewiduje możliwość wydłużenia o dodatkowy rok wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

Do kiedy?

Nabór zgłoszeń do 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki trwa do 30 kwietnia. Zgłoszenia należy przesyłać przez stronę www.lorealdlakobietinauki.pl, na której znajduje się również regulamin określający zasady, warunki i kryteria aplikacji.

Jury wyłoni 6 najlepszych zgłoszeń, przyznając ich autorkom: trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł, dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł i jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł. Dodatkowo wszystkie stypendystki programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki otrzymują także stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 19. edycji programu nastąpi podczas uroczystej gali w Warszawie, która planowana jest na październik.

Dla Kobiet i Nauki

Program "L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki" prowadzony jest od 2001 r. Jego partnerami są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Stypendystki edycji krajowych mają szansę również na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week. Globalne nagrody L’Oréal-UNESCO Award przyznane zostaną już 14 marca.

Program jest częścią globalnej inicjatywy „For Women in Science”, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO. Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym zorganizowano lokalną edycję tej inicjatywy. Przez 18 edycji programu wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki.