Jesteś tutaj

Sesja egzaminacyjna rok akademicki 2017/2018 semestr letni

Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studentów WBNS

 

Sesja egzaminacyjna - kierunek Biologia
Wykładowca Przedmiot Data Godzina Sala Budynek
ROK I studia I stopnia
Dr hab. P. Matyjasiak Ekologia ogólna 18/06/2018 15:00-16:30 101 23
Prof. UKSW dr hab. M. Kloss Botanika systematyczna 19/06/2018 10:00-12:00 101 23
Prof. dr hab. W. Kłopocka Biologia komórki 25/06/2018 11:30-13:00 107 23
ROK II studia I stopnia
Prof. UKSW dr hab. G. Gromadzka Genetyka        
Prof. dr hab. A. Siniarska-Wolańska Antropologia fizyczna 7/06/2018 9:45-11:15 108 21
Dr E. Popowska-Nowak Mikrobiologia 25/06/2018 11:00-12:30 102 23
Dr A. Kaliszewicz Zoologia kręgowców 20/06/2018 11:00-13:00 418 23
Prof. dr hab. J. Romanowski Zoologia bezkręgowców  21/06/2018 11:00-13:00 102 23
ROK III studia I stopnia
Prof. dr hab. A. Siniarska-Wolańska Podstawy życia i jego ewolucja 6/06/2018 15:00-16:30 .008 24
13/06/2018      
Dr J. Nieczuja-Dwojacka Prymatologia 18/06/2018 15:30-17:00 409 24
Dr J. Nieczuja-Dwojacka Atrakcyjność w ujęciu antropologii 19/06/2018 15:30-17:00 409 24
Prof. UKSW dr hab. G. Gromadzka Serologia        
Dr A. Kaliszewicz Zoologia kręgowców 20/06/2018 11:00-13:00 418 23
Prof. dr hab. J. Romanowski Zoologia bezkręgowców  21/06/2018 11:00-13:00 102 23
ROK I studia II stopnia
Prof. dr hab. A. Kochański BC/BMM Genetyka człowieka    egzamin ustny    
Prof. dr hab. K. Turlejski BC/BMM Neurofizjologia 18/06/2018 13:00-15:00 422 23
  BC/BMM Wirusologia        
Prof. dr hab. K. Turlejski BC/EMS Psychologia zwierząt 19/06/2018 13:00-15:00 101 23
Dr B. Sosak-Świderska BC/EMS/BMM Toksykologia 20/06/2018 15:00-17:00 1929 19
Prof. UKSW dr hab. M. Kloss EMS Ekologia obszarów wodno-błotnych  18/06/2018 9:30-14:00 egzamin ustny 422 23
ROK II studia II stopnia
Dr B. Sosak-Świderska BC/BMM Toksykologia 20/06/2018 15:00-17:00 1929 19
Dr J. Faryna BC/BMM Patomorfologia 29/05/2018  09:30 Instytut Onkologii w Warszawie-Ursynów  
Sesja egzaminacyjna - kierunek Inżynieria Środowiska
Wykładowca Przedmiot Data Godzina Sala Budynek
ROK I studia I stopnia
dr A. Kuśmierz Podstawy nauk o Ziemi 18/06/2018 9:00-10:30 107 23
dr M. Wszelaka-Rylik Chemia II 25/06/2018 10:00-11:30 107 23
dr T. Śnieżek Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery 20/06/2018 11:00-12:30 101 23
dr hab. W. Gawlikowicz, prof. UKSW Fizyka współczesna-egzamin ustny 19/06/2018 10:00-14:00 209 24
dr L. Sidz Podstawy statystyki matematycznej 21/06/2018 12:00-15:00 101 23
ROK II studia I stopnia
prof. dr hab. M. Sułek Rekultywacja środowiska 19/06/2018 11:00-13:00 102 23
dr D. Panasiuk Gospodarka wodna i ochrona wód 25/06/2018 11:00-12:30 101 23
ROK III studia I stopnia
dr inż. K. Kurowski Odnawialne źródła energii 28/06/2018 13:00-14:30 107 23
dr I. Fils-Kabulska Chemia środowiska 22/06/2018 9:00-11:00 108 23
dr D. Wojewódka Technologie ochrony środowiska 20/06/2018 9:00-10:30 105 23
dr inż. P. Jelec Mechanika i wytrzymałość materiałów 18/06/2018 8:00-9:30 101 23
dr hab. W. Gawlikowicz, prof. UKSW Energetyka jądrowa-egzamin ustny-przedmiot OU 20/06/2018 10:00-14:00 209 24