Jesteś tutaj

Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestr letni r.a. 2018/19

Kierunek: Inżynieria Środowiska Sesja letnia
Wykładowca Przedmiot Data Godzina Sala Budynek
ROK II studia I stopnia        
prof. dr hab. M. Sułek Rekultywacja środowiska        
dr inż. D. Panasiuk Gospodarka wodna i ochrona wód 17.06.2019 10:00-11:30 103 23
dr inż. P. Jelec Mechanika i wytrzymałość materiałów 19.06.2019 11:00-13:00 102 23
ROK III studia I stopnia        
dr inż. D. Wojewódka Technologie ochrony środowiska 25.06.2019 10:00-12:00 106 23
dr inż. K. Kurowski Odnawialne źródła energii 24.06.2019 11:00 -13:00 106 23
prof. dr hab. inż. I. Flis-Kabulska Chemia środowiska 18.06.2019 10:00-12:00 106 23
dr inż. P. Jelec Mechanika i wytrzymałość materiałów 19.06.2019 11:00-13:00 102 23
prof. dr hab. W. Gawlikowicz Energetyka jądrowa - przedmiot ogólnouczelniany 17.06.2019 11:00-14:00 209 24
Kierunek: Biologia Sesja letnia
Wykładowca Przedmiot        
ROK I studia I stopnia  
Dr hab. P. Matyjasiak Ekologia ogólna termin 0      
Prof. UKSW dr hab. M. Kloss Botanika systematyczna 18.06.2019 10:00-12:00 101 23
Dr M. Fajfer Biologia komórki 24.06.019 10:00-12:00 107 23
ROK II studia I stopnia  
Prof. UKSW dr hab. J. Nowakowska Genetyka 25.06.2019 13:15-14:15 1527 15
Prof. dr hab. A. Siniarska-Wolańska Antropologia fizyczna termin 0      
Dr E. Popowska-Nowak Mikrobiologia 24.06.2019 12:00-14:00 108 23
Dr A. Kaliszewicz Zoologia bezkręgowców 18.06.2019 11:00-13:00 421 23
Prof. dr hab. J. Romanowski Zoologia kręgowców  19.06.2019 11:00-13:00 404 23
Mgr M. Mucha Fizjologia człowieka 17.06.2019 11:00-13:00 419 23
Dr A. Baranowski Bioróżnorodność 21.06.2019 11:00-13:00 108 23
Prof. UKSW dr hab. J. Nowakowska Biologia molekularna roślin (II termin) W 25.06.2019 ĆW 27.07.2019 14:30-15:30                   11:00-12:30 1527            119 15             21
ROK III studia I stopnia  
Prof. dr hab. A. Siniarska-Wolańska Podstawy życia i jego ewolucja termin 0      
Prof. dr hab. A. Podstolski Podstawy biotechnologii termin 0      
Dr J. Nieczuja-Dwojacka Prymatologia termin 0      
Prof. dr hab. A. Siniarska-Wolańska Ekologia człowieka termin 0      
Dr A. Kaliszewicz Zoologia bezkręgowców 18.06.2019 11:00-13:00 421 23
Prof. dr hab. J. Romanowski Zoologia kręgowców  19.06.2019 11:00-13:00 404 23
Mgr M. Mucha Fizjologia człowieka 17.06.2019 11:00-13:00 419 23
Dr A. Baranowski Bioróżnorodność 21.06.2019 11:00-13:00 108 23
Prof. UKSW dr hab. J. Nowakowska Biologia molekularna roślin (II termin) W 25.06.2019 ĆW 27.07.2019 14:30-15:30                  11:00-12:30 1527            119 15             21
Dr Justyna Stępkowska Immunologia (mała grupa) termin 0      
ROK I studia II stopnia  
Prof. UKSW dr hab. A. Budnik BC Biodemografia termin 0      
Prof. UKSW dr hab. A. Budnik BC Genetyka populacyjna termin 0      
Mgr M. Mucha BC Metody antropologiczne w badaniach kryminalistycznych termin 0      
Prof. dr hab. A. Kochański BC Genetyka człowieka  termin 0      
Prof. dr hab. K. Turlejski BC Neurofizjologia 18.06.2019 10:00-12:00 424 23
Dr inż. B. Macherzyński BC/BSiM Toksykologia 17.06.2019 09:00-11:00 402 23
Prof. dr hab. K. Turlejski BC/BSiM Psychologia zwierząt (PO) 19.06.2019 10:00-12:00 106 23
Dr T. Śnieżek BSiM/EMS GIS w badaniach przyrodniczych termin 0      
Prof. UKSW dr hab. M. Kloss BSiM Ekologia obszarów wodno-błotnych  24.06.2019 10:00-14:00 402 23
Dr P. Ceryngier BSiM Inwazje biologiczne  termin 0      
Prof. UKSW dr hab. J. Romanowski BSiM Ekologia krajobrazu 18.06.2019 11:00-13:00 404 23
Dr P. Rusin BSiM Metody molekularne w ekologii i mikrobiologii termin 0      
ROK II studia II stopnia  
Dr T. Śnieżek BSiM/EMS GIS w badaniach przyrodniczych termin 0      
Dr J. Faryna BMM Patomorfologia termin 0      
Dr P. Rusin BMM Molekularne mechanizmy neurodegeneracji termin 0      
Prof. dr hab. A. Kochański BMM Molekularne mechanizmy chorób układu krążenia termin 0