Jesteś tutaj

Informacje dla pracowników

* Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 6.09.2016 r. Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku w sprawie uzupełniania danych w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej - POBIERZ

 

* Zasady wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  dostępne są w aktualnych aktach prawnych UKSW.

Link do MONITORA UKSW https://monitor.uksw.edu.pl

 

* Zarądzenie Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - POBIERZ

 

* Projekty/ szkolenia prowadzone przez:

- Dział Kształcenia:

  • Projekt "Lepsza Kadra+Lepszy Student"-LINK
  • Projekt "Młody dydakt na Uniwersytecie" - LINK

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Kształcenia.

 - Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji UKSW

  • Projekt "Mistrzowie dydaktyki" - LINK