You are here

Stopień doktora habilitowanego dla Pani Prodziekan Małgorzaty Wszelakiej-Rylik

W dniu 22 maja 2018 r. Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej nadała Pani dr Małgorzacie Wszelakiej-Rylik stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Serdecznie gratulujemy!

 

Kategoria: