You are here

Wybór Dziekana na WBNS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 12.03.2018 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza WBNS dokonała weryfikacji kandydatur na dziekana zgodnie z wymogami przewidzianymi
w Statucie UKSW i podjęła uchwałę o dopuszczeniu do wyboru na dziekana kandydatury prof. UKSW dr hab. Jerzego Romanowskiego. Prezentacja kandydata odbędzie się 26.03.2018 r. o godz. 13:00 w bud. 23 s. 201. Na prezentację zaproszeni są wszyscy pracownicy WBNS.

 

Dziekanat WBNS

Kategoria: