You are here

Klasa Akademicka UKSW

 

W dniu 8 grudnia 2017 władze WBNS podpisały umowę patronacką nad klasą dwujęzyczną o profilu biologiczno-chemicznym LO im. A. Mickiewicza w Piastowie. Nadano jej nazwę Klasy Akademickiej UKSW. Podczas uroczystości podpisano także objęcie patronatem klasy o profilu matematyczno-fizycznym przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz umowę o współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.
W uroczystości wzięli także udział m.in.: Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, Elżbieta Piotrowska - Gromniak - Prezes i założyciel Stowarzyszenia ”Rodzice w Edukacji”, członek Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców oraz przedstawicielka Radnych Miasta Piastowa Monika Kwatek.

Kategoria: