You are here

Program stażowy POWER.03.01.00-00-S169/17

WBNS pozyskał środki na płatne staże dla studentów II, III i IV roku I i II stopnia na kierunku Biologia i Inżynieria Środowiska w ramach realizacji projektu: „Praktykuj z nami!” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER.03.01.00-00-S169/17).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i doświadczenia zawodowego studentów WBNS, które ułatwią im podjęcie zatrudnienia zgodnego z profilem ukończonych studiów.
Projekt będzie realizowany przez rok do września 2018 i w tym czasie zostaną zorganizowane staże dla 45 studentów.

Staże będą odbywały się w firmach zgodnych z profilem kształcenia na obu kierunkach, w tym w firmach, których reprezentanci są członkami Wydziałowej Rady Biznesu. Możliwe jest odbycie stażu poza miejscem zamieszkania i otrzymanie refundacji kosztów wynajęcia mieszkania i kosztów przejazdów.

Kategoria: