You are here

Przedstawiciel WBNS w Radzie Ekspertów MPWiK m.st. Warszawy S.A.

 

Na mocy uchwały Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. z dnia 12 października 2017 r. przedstawiciel
WBNS UKSW został powołany do składu Rady Ekspertów przy MPWiK m.st. Warszawy S.A. oraz do składu Kapituły programu stypendialnego.

Kategoria: