You are here

WBNS z IOŚ PIB dla zmian klimatu

W dniu 13 października WBNS wraz z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym zorganizował szkolenie realizowae w ramach projektu CLIMCITIES. Projekt „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES” jest poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Poznawali dodatkowo sposoby opracowywania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu oraz metody angażowania mieszkańców w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Kategoria: