You are here

WBNS w Katolickim Liceum im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach

W dniu 12 października 2017 Pan dr Artur Baranowski poprowadził lekcje dwujęzyczne w Katolickim Liceum im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z przebiegiem metody naukowej i przeprowadzili doświadczenia z wykorzystaniem artykułów spożywczych i płynu Lugola.

Więcej informacji:

https://photos.app.goo.gl/yfB3T10PsbzVhJBt2

https://www.facebook.com/wbns.uksw/

https://sknpromocjinaukiwbnsuksw.blogspot.com/

Kategoria: