You are here

Badania Naukowe

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane na WBNS są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie.

 

Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia) skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki.

 

Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą.

 

Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych.

 

Interdyscyplinarny zespół badawczy

 

Skład zespołu: dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, dr inż. Dominik Wojewódka, dr inż. Bartłomiej Macherzyński, dr inż. Dorota Andrzejewska-Górecka, dr inż. Agnieszka Poniatowska

Obecnie prowadzone są badania wstępne w następującej tematyce:


- Mikrozanieczyszczenia w środowisku (identyfikacja, oddziaływanie, eliminacja);
- Stabilizacja odpadów niebezpiecznych i ich recykling;
- Biotechnologiczny odzysk metali szlachetnych z odpadów;
- Eliminacja właściwości kancerogennych odpadów azbestowych z wykorzystaniem metod termicznych;
- Opracowanie innowacyjnej technologii mechaniczno-biologicznego recyklingu odpadów niebezpiecznych z tworzyw sztucznych (projekt zamawiany przez przemysł);
- Biorecykling metali ciężkich z terenów zdegradowanych (projekt zamawiany przez przemysł).

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą priorytetową tematyką badawczą.

Oferta Badawcza - POBIERZ

Oferta konkursów prowadzonych przez MNISW POBIERZ