You are here

Badania naukowe i publikacje

Badania Naukowe i Projekty Badawcze realizowane na WBNS są odzwierciedleniem zainteresowań naukowych pracowników odpowiadającym aktualnym trendom tematycznym prac prowadzonych na świecie. Prowadzone są one indywidualnie według zakresów merytorycznych funkcjonowania istniejących Zakładów, a także w zespołach interdyscyplinarnych (np. biotechnologia) skupiających specjalistów z zakresu inżynierii, mikrobiologii i genetyki. 

Część badań realizowana jest również w konsorcjach z Instytutami Badawczymi i Naukowymi w kraju i za granicą. Prowadzimy ponadto badania zamawiane przez firmy i instytucje zewnętrzne, jak także analizy wykraczające poza zakres tematyczny Inżynierii Środowiska i Biologii np. projekty dotyczące reakcji ciężkojonowych.

 

Interdyscyplinarny zespół badawczy

Skład zespołu: dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, dr inż. Dominik Wojewódka, dr inż. Bartłomiej Macherzyński, dr inż. Agnieszka Poniatowska

 

Obecnie prowadzone są badania wstępne w następującej tematyce:

  • Mikrozanieczyszczenia w środowisku (identyfikacja, oddziaływanie, eliminacja)
  • Stabilizacja odpadów niebezpiecznych i ich recykling
  • Biotechnologiczny odzysk metali szlachetnych z odpadów
  • Eliminacja właściwości kancerogennych odpadów azbestowych z wykorzystaniem metod termicznych
  • Opracowanie innowacyjnej technologii mechaniczno-biologicznego recyklingu odpadów niebezpiecznych z tworzyw sztucznych (projekt zamawiany przez przemysł)
  • Biorecykling metali ciężkich z terenów zdegradowanych (projekt zamawiany przez przemysł)

Instytut Nauk Biologicznych link

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą priorytetową tematyką badawczą:

  • Oferta Badawcza - POBIERZ
  • Oferta konkursów prowadzonych przez MNISW - POBIERZ