You are here

Drugi stopień studiów dla Inżynierii Środowiska na WBNS

Decyzją z dnia 29 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało WBNS uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Inżynierii Środowiska.

W ramach studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym planowane jest uruchomienie dwóch specjalności: Technologie Inżynierii Środowiska oraz Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja.

Decyzja

Kategoria: