You are here

Informacje o Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku został utworzony 1 września 2009 roku.

 

 

Wydział stale się rozwija, zarówno pod względem naukowym, jak i dydaktycznym. Dbamy o to, żeby nasza oferta kształcenia była jak najlepiej dostosowana do wymogów obecnego rynku pracy. Kształtując programy studiów, zarówno I jak i II stopnia, kierujemy się opiniami studentów, jak również sugestiami wyrażanymi przez Interesariuszy Zewnętrznych oraz Wydziałową Radę Biznesu, czyli zakładami pracy, które są zainteresowane ewentualnym zatrudnieniem absolwentów.

 

Staramy się, żeby czas studiowania na naszym Wydziale był czasem rozwoju. Dążymy do tego, żeby wykładowcy i studenci stanowili zgrany zespół, wspólnie angażujący się w realizację pomysłów badawczych, organizacyjnych, jak i rekreacyjnych.

Naszym studentom oferujemy zajęcia praktyczne oparte na zasadach case study, udział w pracach badawczo-naukowych realizowanych przez Wydział, szerokie spektrum odbywania praktyk i staży, a także możliwość uczestniczenia w wymianach studenckich w ramach współpracy Wydziału z uczelniami w Europie i Azji.

 

Według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych 80% absolwentów WBNS otrzymuje stałą pracę w okresie 11 miesięcy od uzyskania dyplomu!

 

Prezentacja o Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku - POBIERZ
Laboratoria UKSW 2019 - POBIERZ FILM