You are here

Plany zajęć

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyzją Dziekana WBNS nr 17/2018 - POBIERZ

 

Przedmioty dodatkowe (informacja dotyczy kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska):

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia - POBIERZ

  • Przedmioty ogólnouczelniane łączna ilość punktów 5 ECTS  (zajęcia z nauk humanistycznych lub społecznych),
  • Język obcy nowożytny (lektorat) 
  • Wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

 

Polish