You are here

Plany zajęć

Plan zajęć na semestr letni 2022/23 - w trakcie przygotowań.

 

Plan zajęć:

  • kierunek biologia - POBIERZ
  • kierunek inżynieria środowiska - POBIERZ

 

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyzją Dziekana WBNS nr 17/2018 - POBIERZ

 

Przedmioty dodatkowe (informacja dotyczy kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska):

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia - POBIERZ

  • Przedmioty ogólnouczelniane łączna ilość punktów 5 ECTS  (zajęcia z nauk humanistycznych lub społecznych)
  • Język obcy nowożytny (lektorat) 
  • Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych i społecznych:

I stopień

(UKSW-PO-H1-S1) 
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM) - POBIERZ

II stopień

(UKSW-PO-H2-S2) 
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) - POBIERZ

 

Polish