You are here

Plany zajęć

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyjzą Dziekana WBNS nr 17/2018_pobierz

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 66/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego wszystkie zajęcia w dniach 16 października - 29 listopada 2020 r. prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE informacja dotyczy kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska:

Przedmioty dodatkowe w ramach programów studiów realizowane są zgodnie z programem kształcenia_POBIERZ:

  • Przedmioty ogólnouczelniane łaczna ilość punktów 5 ECTS  (zajecia z nauk humanistycznych lub społecznych),
  • Język obcy nowożytny (lektorat) 
  • Wychowanie fizyczne

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

 

 

 

Polish