You are here

Plany zajęć

Instrukcja rejestracji na zajęcia - POBIERZ

Procedura rejestracji na zajęcia została uregulowana Decyjzą Dziekana WBNS nr 17/2018_pobierz

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Przygotowania Pedagogiczno-Psychologicznego dla kierunku Biologia _pobierz

 

Semestr letni rok akad. 2019/2020 

BIOLOGIA

 

Rejestracja na zajęcia - pobierz plik

 

Wersja całościowa planu do pobrania r.a. 2019/20 lato pobierz

 

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

Przedmioty do wyboru:

 

Studia stacjonarne II stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

I rok

Przedmioty do wyboru:

I i II rok

 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

Wersja planu całościowa do pobrania r.a.2019/20 trymestr II pobierz 

Wersja planu całościowa do pobrania r.a.2019/20 semestr letnipobierz 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Przedmioty obowiązkowe

Moduły/specjaloności/ przedmioty wyborowe(należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

Studia stacjonarne II stopnia 

Moduły/specjaloności/ przedmioty wyborowe(należy zarejestrować się na wszystkie przedmioty)

 

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze na kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS. Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia I stopnia muszą zrealizować przedmiot w VII semestrze za minimum 5 ECTS.
Studenci kierunku inżynierii środowiska studia II stopnia muszą zrealizować przedmiot w I semestrze II roku za minimum 5 ECTS.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019:

Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze kierunku biologia studia I stopnia za minimum 5 ECTS (z puli przedmiotów ogólnouczelnianych z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych). Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie. Studenci kierunku biologia studia II stopnia muszą zaliczyć przedmiot ogólnouczelniany za minimum 5 ECTS najpóźniej do IV semestru.

Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020:

Studenci I roku kierunku inżynierii środowiska, którzy zaliczyli semestr zimowy, nie później niż do 30 kwietnia 2020 r. składają do właściwego dziekanatu deklarację wyboru specjalności. Studenci wskazują wybór specjalności podstawowej i alternatywnej.
Studenci mogą zaliczać przedmiot ogólnouczelniany w dowolnym semestrze kierunku biologia i inżynieria środowiska studia I i II stopnia za minimum 5 ECTS (z puli przedmiotów ogólnouczelnianych z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych). Przedmioty zaliczone wcześniej studenci podpinają pod swoje osiągnięcia w semestrze, w którym obowiązuje jego zaliczenie.

 

Zasady kwalifikacji studentów studiów I stopnia na kierunku inżynierii środowiska, na specjalności / ścieżki kształcenia prowadzone w ramach toku studiów I stopnia_POBIERZ

 

DEKLARACJA WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA/MODUŁU- POBIERZ

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE:

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów I stopnia – POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk humanistycznych dla studiów II stopnia - POBIERZ

Przedmioty ogólnouczelniane z obszaru nauk społecznych dla studiów II stopnia - POBIERZ


BIOLOGIA

DODATKOWE INFORMACJE:
Studenci II roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym  oraz letnim po 2 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli cztery w ciągu roku.
Studenci III  roku studia I stopnia biologii są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 3 przedmioty z puli przedmiotów do wyboru, czyli sześć w ciągu roku.
Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru, czyli dwa w ciągu roku.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia człowieka są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty, natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru, czyli trzy w ciągu roku.
Studenci I roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym oraz letnim po 1 przedmiocie z puli przedmiotów do wyboru, czyli dwa w ciągu roku.
Studenci II roku studia II stopnia specjalność: biologia środowiskowa i molekularna są zobowiązani wybrać w semestrze zimowym 2 przedmioty, natomiast w semestrze letnim 1 przedmiot z puli przedmiotów do wyboru, czyli trzy w ciągu roku.

 

III rok
W semestrze zimowym studentów obowiązuje również pracownia dyplomowa I oraz seminarium dyplomowe I.

II rok II stopień
W semestrze letnim studentów obowiązuje również seminarium magisterskie III oraz pracownia magisterska II.

 

Archiwalne wytyczne do wyboru przedmiotów OU - POBIERZ

 

Polish