You are here

Program studiów

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2022 r.

 • Biologia I stopień - POBIERZ
 • Biologia II stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska I stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska II stopień - POBIERZ

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2021 r.

 •  Biologia I stopień - POBIERZ
 •  Załącznik do programu studiów - program praktyk na kierunku Biologia - POBIERZ
 •  Biologia II stopień - POBIERZ
 •  Inżynieria środowiska I stopień - POBIERZ
 •  Inżynieria środowiska II stopień - POBIERZ

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2020 r.

 • Biologia I stopień - POBIERZ
 • Załącznik do programu studiów - program praktyk na kierunku Biologia - POBIERZ
 • Biologia II stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska I stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska II stopień - POBIERZ

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2019 r.

 • Biologia I stopień - POBIERZ
 • Załącznik do programu studiów - program praktyk na kierunku Biologia - POBIERZ
 • Biologia II stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska I stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska II stopień - POBIERZ

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2018 r.

 • Biologia I stopień - POBIERZ
 • Biologia II stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska I i II stopień*

Program kształcenia dla rocznika rozpoczynającego studia 1 października 2017 r.

 • Biologia I stopień - POBIERZ
 • Biologia II stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska I stopień - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska II stopień (specjalność Technologie Inżynierii Środowiska) - POBIERZ
 • Inżynieria środowiska II stopień (specjalność Energetyka, Ogrzewnictwo i Wentylacja) - POBIERZ

 

Inżynieria środowiska:

 • Zasady kwalifikacji kandydatów dla studiów I stopnia na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku zgodnie z Uchwałą Nr 41/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 lipca 2019 r.  przedstawiają się następująco - POBIERZ

 

Biologia II stopień:

 • Deklaracja wyboru ścieżki kształcenia - POBIERZ
 • Zasady kwalifikacji kandydatów na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku zgodnie z Uchwałą Nr 41/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 lipca 2019 r. przedstawiają się następująco dla kierunków - POBIERZ

 

* Zarządzenie Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie nieuruchomienia pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska w roku akadmieckim 2018/2019 oraz przeniesienia w procedurze rekrutacyjnej kandydatów przyjętych na te studia - POBIERZ

Polish