You are here

Regulaminy

Regulaminy ogólnouczelniane:

  • Regulamin studiów w UKSW  - POBIERZ
  • Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce - POBIERZ
  • Regulamin świadczeń socjalnych - POBIERZ
  • Obowiązki studentów i pracowników UKSW - POBIERZ
  • Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia - POBIERZ

 

    Polish