You are here

Regulaminy

Regulaminy ogólnouczelniane:

Zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2017 Rektora UKSW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Pomocy Materialnej UKSW- POBIERZ LINK

 

 

    Polish