You are here

Współpraca ze szkołami

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku podpisał umowy o porozumienia o patronat z kilkoma szkołami z Warszawy i okolic. Współpraca ma na celu rozwijanie zainteresowań dyscyplinami przyrodniczymi i technicznymi wśród uczniów, wspólne organizowanie wydarzeń o charakterze popularno-naukowym oraz promocję Wydziału.

 

Przykładami takich placówek są:

- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie (info na stronie szkoły o wydarzeniu (więcej…)

- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie

- Zespół Szkól Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu

 

Polish