You are here

Zasady bezpieczeństwa (COVID-19)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu

 

 

Decyzje Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

 

Polish