You are here

Zasady bezpieczeństwa (COVID-19)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenia MNiSW


 Zarządzenie Rektora UKSW


Decyzje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia


Decyzje Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Zespół ds przeciwdziałania epidemii

  • Zespół służy poradą w kwestiach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną_WIECEJ INFORMACJI

Polish
Ogłoszenia dla studentów: