You are here

Pełnomocnicy Dziekana

Koordynator Dziekana ds. współpracy i promocji: dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji: mgr Sylwia Chacińska-Boruta

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami (wydziałowy koordynator ds. współpracy z pracodawcami na kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska): dr inż. Andrzej Długoński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska: dr inż. Bartłomiej Macherzyński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Biologia: dr Paweł Rusin

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych: dr Paweł Rusin

 

Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS +:
prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska kierunek Biologia
dr inż. Damian Panasiuk kierunek Inżynieria Środowiska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach CLNP: mgr Ewa Kicińska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. laboratoriów CLNP: dr Maciej Fuszara

 

Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych: mgr Sylwia Chacińska-Boruta

Undefined