You are here

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z pracodawcami (wydziałowy koordynator ds. współpracy

z pracodawcami na kierunku Biologia oraz Inżynieria Środowiska)
dr inż. Andrzej Długoński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Inżynieria Środowiska
dr inż. Bartłomiej Macherzyński

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Biologia
dr Paweł Rusin

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk pedagogicznych
dr Paweł Rusin

 

Pełnomocnik Dziekana ds. programu ERASMUS+
dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, kierunek Biologia
dr inż. Damian Panasiuk, kierunek Inżynieria Środowiska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych na WBNS
dr Grzegorz łazarski
 

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach CLNP
dr Maciej Fuszara
 

Pełnomocnik Dziekana ds. laboratoriów CLNP
dr Maciej Fuszara

 

Pełnomocnik Dziekana ds. komunikacji i promocji
mgr Katarzyna Szydłowska

 

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
mgr Sylwia Chacińska-Boruta

 

Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych
mgr Katarzyna Szydłowska
mgr Sylwia Chacińska-Boruta

 

Undefined