You are here

Komisje wydziałowe i przedstawiciele WBNS w komisjach uczelnianych

PRZEDSTAWICIELE WBNS W KOMISJACH UCZELNIANYCH:

 

 • Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych - dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • Komisja ds. mienia i finansów - dr Maciej Fuszara
 • Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń - dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 • Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej - dr hab. Justyna Nowakowska, prof. uczelni
 • Komisja ds. dydaktycznych - dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich - dr hab. inż. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 • Komisja dyscyplinarna ds. studentów - dr inż. Krystian Kurowski
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów - dr inż. Andrzej Długoński, dr Monika Fajfer
 • Uniwersytecka Komisja Wyborcza - prof. dr hab. Rafał Miłaszewski

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE I ZESPOŁY ROBOCZE:

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Dr inż. Monika Kisiel - przewodnicząca
 • Prof. uczelni dr hab. Alicja Budnik
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier
 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • Agata Lisiak, student
 • Anna Wolf, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA:

 • Dr inż. Paweł Jelec - przewodniczący
 • Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Dr inż. Dorota Andrzejewska
 • Martyna Trzciniecka, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU BIOLOGIA:

 • Prof. uczelni dr hab. Justyna Nowakowska - przewodnicząca
 • Pof. uczelni dr hab. Anita Kaliszewicz
 • Dr Justyna Marchewka-Długońska
 • Veronika Bogdanovich, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH:

 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska - przewodnicząca
 • Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 • Dr Maciej Fuszara
 • Mgr Ewa Kicińska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, BADAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH:

 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Alicja Budnik
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier
 • Prof. uczelni dr hab. Anita Kaliszewicz
 • Prof. uczelni dr hab. Jerzy Romanowski
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ:

 • Prof. uczelni dr hab. inż. Piotr Matyjasiak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. uczelni dr hab. Justyna Nowakowska
 • Dr inż. Damian Panasiuk

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WYDAWNICZYCH:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Dr inż. Krystian Kurowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Marian Sułek - z-ca przewodniczącego
 • Dr Justyna Marchewka-Długońska - sekretarz
 • Mgr Ewa Bogurad – pracownik administracji
 • Katarzyna Niemczak, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA:

 • Prof. uczelni dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik - przewodnicząca
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier - z-ca przewodniczącej
 • Dr inż. Damian Panasiuk - pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • Mikołaj Świątek, student
 • Mgr Ewa Bogurad - sekretarz

Zespół ds. promocji Wydziału:

 • Prof. uczelni dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr Artur Baranowski
 • Dr inż. Monika Kisiel
 • Dr inż. Dominik Wojewódka

Zespół ds. przygotowania i obsługi planu zajęć:

 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
 • Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Mgr Justyna Izdebska

Zespół do obsługi posiedzeń Rady Wydziału

 • Prof. uczelni dr hab. Justyna Nowakowska
 • Mgr Ewa Bogurad

Zespół do obsługi strony internetowej Wydziału

 • Dr Maciej Fuszara
 • Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
 • Mgr Ewa Bogurad
Undefined