You are here

Komisje wydziałowe i przedstawiciele WBNS w komisjach uczelnianych

PRZEDSTAWICIELE WBNS W KOMISJACH UCZELNIANYCH

 • Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych - dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • Komisja ds. mienia i finansów - dr Maciej Fuszara
 • Komisja ds. kadr naukowych i odznaczeń - dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 • Komisja ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej - prof. dr hab. Justyna Nowakowska
 • Komisja ds. dydaktycznych - dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich - dr hab. inż. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 • Komisja dyscyplinarna ds. studentów - dr inż. Krystian Kurowski
 • Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów - dr inż. Andrzej Długoński, dr Monika Fajfer
 • Uniwersytecka Komisja Wyborcza - prof. dr hab. Rafał Miłaszewski

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 • Prof. uczelni dr hab. Alicja Budnik - przewodnicząca
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier
 • Dr Monika Fajfer
 • Dr inż. Monika Kisiel
 • Dr inż. Krystian Kurowski
 • Agata Lisiak, student
 • Anna Wolf, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 • Prof. uczelni dr hab. Anita Kaliszewicz - przewodnicząca
 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska - z-ca przewodniczącej
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Dr inż. Andrzej Długoński
 • Dr inż. Dominik Wojewódka
 • Martyna Trzciniecka, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU BIOLOGIA

 • Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. ucz. - przewodnicząca
 • Dr Piotr Kiełtyk
 • Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
 • Veronika Bogdanovich, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, BADAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH

 • Prof. uczelni dr hab. Wojciech Gawlikowicz - przewodniczący
 • Prof. uczelni dr hab. Alicja Budnik
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier
 • Prof. uczelni dr hab. Anita Kaliszewicz
 • Prof. uczelni dr hab. Jerzy Romanowski
 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

 • Prof. uczelni dr hab. inż. Piotr Matyjasiak - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Prof. dr hab. Marian Sułek
 • Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
 • Dr inż. Damian Panasiuk

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. WYDAWNICZYCH

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 • Dr inż. Krystian Kurowski

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 • Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Marian Sułek - z-ca przewodniczącego
 • Dr Justyna Marchewka-Długońska - sekretarz
 • Mgr Ewa Bogurad – pracownik administracji
 • Julia Hałubek, student

WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA

 • Prof. uczelni dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik - przewodnicząca
 • Prof. uczelni dr hab. Piotr Ceryngier - z-ca przewodniczącej
 • Dr inż. Damian Panasiuk - pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
 • Dominik Ciepły, student
 • Mgr Katarzyna Szydłowska - sekretarz

 

ZESPOŁY ROBOCZE

 

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI WYDZIAŁU

 • Prof. uczelni dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik
 • Dr Artur Baranowski
 • Dr inż. Monika Kisiel
 • Dr inż. Dominik Wojewódka

ZESPÓŁ DS. PRZYGOTOWANIA I OBSŁUGI PLANU ZAJĘĆ

 • Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 • Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
 • Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 • Mgr Justyna Izdebska

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU

 • Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 • Mgr Katarzyna Szydłowska

ZESPÓŁ DO OBSŁUGI STRONY INTERNETOWEJ WYDZIAŁU

 • Dr Maciej Fuszara
 • Mgr Sylwia Chacińska-Boruta
 • Mgr Ewa Bogurad

 

Undefined