You are here

Programy mobilności


Zachęcamy do zapoznania się z programem mobilności krajowej MOST oraz programem mobliności zagranicznej ERASMUS +

 

Trwa rekrutacja studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów (SMS) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ

 

Ogólne zasady wstępnej rekrutacji studentów i doktorantów na stypendium Erasmus+ (typu KA1/1- HE) w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ

 

Trwa rekrutacja studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA131 w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ

 

Ogólne zasady wstępnej rekrutacji studentów i doktorantów ubiegających się o fundusze Erasmus+ (typu KA1/1-HE) w celu realizacji praktyki zagranicznej (SMP) w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ

 
  • PROCEDURA REKRUTACYJNA NA WYDZIALE BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU UKSW PROGRAM ERASMUS+ - SMS Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ
  • PROCEDURA REKRUTACYJNA - PROGRAM ERASMUS+ SMP, SMPA. Wyjazdy studentów w celu odbycia praktyk w instytucji zagranicznej w roku akademickim 2021/2022 - POBIERZ
  • PROCEDURA REKRUTACYJNA - PROGRAM ERASMUS+ - SMS. Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w roku akademickim 2021/2022 - POBIERZ
 

  

Polish