You are here

Rada Wydziału

 1. Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 3. Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 4. Prof. dr hab. Marian Sułek
 5. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 6. Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
 7. Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 8. Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. uczelni
 10. Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. uczelni
 11. Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 12. Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. uczelni
 13. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni
 14. Dr hab. Piotr Ceryngier
 15. Dr inż. Monika Kisiel
 16. Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 17. Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 18. Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 19. Dr inż. Dominik Wojewódka
 20. Dr Maciej Fuszara
 21. student
 22. student
 23. student
 24. student
 25. student

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKAD. 2020/21

30 października

27 listopada

18 grudnia

29 stycznia

26 lutego

 

Undefined