You are here

Rada Wydziału

CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU:

 1. Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 3. Prof. dr hab. Justyna Nowakowska
 4. Prof. dr hab. Marian Sułek
 5. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 6. Dr hab. Alicja Budnik, prof. uczelni
 7. Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. uczelni
 8. Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. uczelni
 9. Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. uczelni
 10. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. uczelni
 11. Dr hab. Piotr Ceryngier, prof. uczelni
 12. Dr inż. Monika Kisiel
 13. Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 14. Dr Joanna Nieczuja-Dwojacka
 15. Dr inż. Agnieszka Poniatowska
 16. Dr inż. Dominik Wojewódka
 17. Dr Maciej Fuszara
 18. Patryk Bogdański, student
 19. Mateusz Bogusz, student

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKAD. 2021/22


Semestr zimowy:
24 września 2021 r.
5 listopada 2021 r.
3 grudnia 2021 r.
21 stycznia 2022 r.
4 lutego 2022 r.

Semestr letni:
4 marca 2022 r.
1 kwietnia 2022 r.
6 maja 2022 r.
3 czerwca 2022r.
1 lipca 2022 r.
30 września 2022 r.

 

Undefined