You are here

Rada Wydziału

 1. Dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
 3. Prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska
 4. Prof. dr hab. Marian Sułek
 5. Prof. dr hab. Krzysztof Turlejski
 6. Dr hab. Alicja Budnik, prof. UKSW
 7. Dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW
 8. Dr hab. Anita Kaliszewicz, prof. UKSW
 9. Dr hab. inż. Marek Kloss, prof. UKSW
 10. Dr hab. Wanda Kłopocka, prof. UKSW
 11. Dr hab. inż. Piotr Matyjasiak, prof. UKSW
 12. Dr hab. Justyna Nowakowska, prof. UKSW
 13. Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof UKSW
 14. Dr inż. Andrzej Długoński
 15. Dr inż. Bartłomiej Macherzyński
 16. Dr inż. Dominik Wojewódka
 17. Dr Maciej Fuszara
 18. Mgr Katarzyna Jurczuk
 19. Anna Gizińska, student
 20. Paulina Kozłowska, student
 21. Michał Leśkiewicz, student
 22. Marcin Ptaszyński, student
 23. Aleksandra Radwańska, student

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU W ROKU AKADEMICKIM 2019/20:

 • 20 wrzesień 2019 r.
 • 25 październik 2019 r.
 • 29 listopad 2019 r.
 • 17 grudzień 2019 r.
 • 3 luty 2020 r.
 • 17 luty 2020 r.
 • 27 marzec 2020 r. (pandemia)
 • 24 kwiecień 2020 r. (pandemia)
 • 8 maj 2020 r.
 • 30 czerwiec 2020 r.

 

 

Undefined