You are here

Projekt naukowy „Los valles de Barranca"

Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka otrzymali finansowanie w ramach konkursu Studenckie koła naukowe tworzą, który jest organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzięki finansowaniu troje członków Koła wezmie udział pracach badawczych realizowanych w ramach peruwiańsko-polskiego projektu "Los valles de Barranca", prowadzonego przez Plinio Guillena (archeolog peruwiański) i Łukasza Majchrzaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym współpracuje Opiekun SKNBC UKSW dr Justyna Marchewka-Długońska.
Prace będą się odbywać w rejonie dolin Pativilca i Paramonga, które są jednym z najmniej przebadanych regionów Peru. Do tej pory w tym rejonie zarejestrowano kilkaset stanowisk o charakterze miejskim, które funkcjonowały na przestrzeni ponad 5 tysięcy lat. Pierwsza część projektu ma na celu przebadanie podjętego już materiału szkieletowego i całkowicie lub częściowo zmumifikowanych ciał, które zostały zdeponowane w zbiorach Museo Boliviaro Simon Boliviar w Patavilca, a także tych które zostaną podjęte w czasie badań terenowych odbywających się w ramach planowanej prospekcji. W efekcie tej części badań możliwe będzie odtworzenie historii życia zapisanej na materiale kostnym i zachowanych tkankach miękkich.
Całkowicie zachowane i zmumifikowane ciała zostaną poddane badaniom radiologicznym (tomografia komputerowa i RTG). Druga część zadań stojących przed Naszymi studentami to udział w samej prospekcji archeologicznej, w tym czasie nauczą się nie tylko eksplorować obiekty archeologiczne, ale także odpowiednio je dokumentować!

Serdecznie gratulujemy zarówno Opiekunowi Koła dr Justynie Marchewka-Długońskiej jak i studentom zaangażowanym w przygotowywanie wniosku. Dziękujemy też Łukaszowi Majchrzakowi z UJ i Plinio Guillenowi, bez ich zaproszenia i pomocy w czasie przygotowywania wniosku otrzymanie grantu nie byłoby możliwe!

 

Kategoria: