You are here

Przygotowania uczniów szkoły partnerskiej do olimpiady

Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz., Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW wspiera merytorycznie uczniów z XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w realizacji projektu „Chemia na 6”, prowadzonego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
XLI LO to od 2022 roku szkoła partnerska Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.
Cieszymy się, że mamy możliwość wspierać w rozwoju młodych naukowców.
 
 
Kategoria: