You are here

Struktura Wydziału

Instytutu Nauk Biologicznych został utworzony w strukturach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Decyzją Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. Dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

 

 

 

Undefined