You are here

Struktura Wydziału

Instytutu Nauk Biologicznych został utworzony w strukturach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Decyzją Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych

 

(struktura w trakcie aktualizacji)

 

Undefined