You are here

Struktura Wydziału

Na Wydziale działa Instytut Nauk Biologicznych oraz Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki (Inżynieria Środowiska).
 
Instytutu Nauk Biologicznych został utworzony w strukturach Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Decyzją
Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. Dr hab. Jacek Tomczyk, prof. uczelni został powołany na funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.
 
Linki do stron:
 

 

 

Undefined