You are here

Studencka Konferencja Biologii Człowieka na WBNS

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyła się I Studencka Konferencja Biologii Człowieka, a jej głównymi organizatorami byli studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Biologów Człowieka UKSW. Wykład inauguracyjny wygłosiła Przewodnicząca European Anthropological Association prof. dr hab. Maria Kaczmarek. W konferencji w sposób czynny wzięło udział łącznie 25 prelegentów, którzy zaprezentowali 11 prezentacji ustnych i 7 posterów. W wydarzeniu wzięli udział studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Biologów Człowieka UKSW, Koła Naukowego Antropołowcy UŁ, Koła Naukowego Antropologów UJ oraz studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Studenci z wyżej wymienionych jednostek prezentowali wyniki swoich prac, ale także w sposób czynny uczestniczyli w obradach i dyskusjach. Łącznie w konferencji wzięło udział 45 uczestników. Komitet Naukowy Konferencji zdecydował się przyznać 4 wyróżnienia za najciekawsze prace, otrzymały je 4 prezentacje ustne: [1] Gabriela Magdalena Kuszewska z UJ; Zuzanna Tomporowska z UKSW, Jakub Marchewka z UJ oraz zespół Veronika Bogdanovich, Jakub Mielech i Kinga Bylinka z UKSW. 

 

 

Kategoria: