You are here

Wizyta studyjna IV roku kierunku inżynieria środowiska

W ramach zajęć z przedmiotu Gospodarka odpadami przemysłowymi, razem z prowadzącą zajęcia P. dr inż. Agnieszką Poniatowską studenci IV roku Inżynierii Środowiska w dniu 23 listopada 2022 r. odbyli wizytę studyjną w Zakładzie przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Błoniu, zarządzanym przez firmę ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Studenci w ramach zajęć mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania całego zakładu, w tym największej w Polsce instalacji przetwarzającej zużyte urządzenia chłodnicze. Wizyta to pozwoliła studentom na zapoznanie się od strony praktycznej z pracą zakładu przetwarzającego odpady przemysłowe.

 

Kategoria: