You are here

Biuro rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony Biura Rekrutacji:
https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

 

Najważniejsze informacje:
Kandydaci nie posiadający dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku takim samym lub co najmniej jednego z kierunków pokrewnych kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której sprawdzana jest ogólna wiedza kandydata z danego kierunku na poziomie studiów I stopnia. Dodatkowo podczas rozmowy będzie oceniana motywacja do podjęcia studiów na danym kierunku.