You are here

Wydziałowy informator dla kandydatów

Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzonymi materiałami o naszym Wydziale:
 
Informator Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku - POBIERZ
Prezentacja o Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku - POBIERZ
Laboratoria UKSW 2019 - POBIERZ FILM
Wirtualne zwiedzanie Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych - POBIERZ
 

 

Polish