You are here

Wydarzenia

Dnia 30.10.2019 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku Biologia I oraz II stopnia. Serdecznie gratulujemy Naszym Studentom!