You are here

Badanie krypty przy kościele WNMP w Wielogłowach - Koło Naukowe Biologii Człowieka

Badanie krypty przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach 
Maj 2022 rozpoczął się wyjazdem terenowym członków Koła, którzy wraz z Opiekunką Koła dr Justyną Marchewka -Długońską (Zakład Biologii Człowieka WBNS UKSW) i mgr Łukaszem Majchrzakiem (Instytut Archeologii UJ) wykonali rozpoznawcze badanie krypty przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach. 
Historia kościoła sięga 1318 roku i jest on jednym z najstarszych kościołów ziemi sądeckiej. Swój obecny wygląd zyskał po rozbudowie przeprowadzonej w 1627 roku, kiedy to została dobudowana zakrystia, kaplica zwana Kurkowską, wieża i eksplorowana krypta.  W kościele zachowały się liczne elementy kamieniarki gotyckiej  oraz fragmenty renesansowych malowideł z inskrypcjami i kartuszami herbowymi. W kaplicy Kurowskiej znajdują się płyty nagrobne z XV oraz XVII i XVIII w, które wskazują na to, że w kościelnych kryptach i być może pod posadzką kościoła, zgodnie z przyjętym zwyczajem chowani byli zmarli. 
Prace polegały na zadokumentowaniu zabytków, wstępnym rozpoznaniu liczby zmarłych pochowanych w krypcie oraz na uporządkowaniu przemieszanych szczątków, które są obecnie analizowane w Zakładzie Biologii Człowieka na WBNS UKSW. Dla Naszych Studentów była to niepowtarzalna okazja zapoznania się z technikami prac antropologicznych prowadzonych in situ i w ścisłej współpracy z archeologiem. Nie bez znaczenia dla kształcenia przyszłych biologów człowieka była także obserwacja tego w jaki sposób przebiegały procesy tafonomiczne w środowisku tak wyjątkowym jak krypty. 

 

Udział w projekcie był możliwy dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Panią Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UKSW. 
 
Pełna fotorelacja na https://www.facebook.com/wbns.uksw
 
Koło Naukowe Biologii Człowieka
 
 
Kategoria: