You are here

Studia I i II stopnia

Prowadzimy studia na kierunkach:
 
Biologia I stopnia - trzyletnie studia licencjackie
 
Biologia II stopnia - dwuletnie studia magisterskie, specjalności:
  • Biologia człowieka
  • Biologia środowiskowa i molekularna

Absolwenci kierunku Biologii podczas studiów zdobywają wiedzę, dzięki której stanowią wykwalifikowaną kadrę do pracy w: specjalistycznych laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, terenowych stacjach badawczych, placówkach naukowych oraz administracji państwowej.

 
Inżynieria środowiska I stopnia - trzy i pół letnie studia praktyczne inżynierskie, ścieżki kształcenia
  • Biotechnologia środowiska i Gospodarka odpadami
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Chemia i Monitoring środowiska

Inżynieria środowiska II stopnia - półtora roczne studia praktyczne magisterskie, ścieżki kształcenia

  •  Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej

Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska odpowiadają potrzebom rynku pracy, stanowią wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do rozwiązywania problemów inżynierskich o charakterze projektowym, organizacyjnym, eksploatacyjnym i inwestycyjno-realizacyjnym.

 

Zgodnie z Uchwała Nr 41/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 lipca 2019 r. zasady kwalifikacji kandydatów na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku przedstawiają się następująco dla kierunków:

Biologia – II stopnia_POBIERZ

Inżynieria Środowiska – I stopnia_POBIERZ

DEKLARACJA WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA/MODUŁU_POBIERZ

 

 

Polish