You are here

Wizyta studentów WBNS w Muzeum Ziemi PAN

W dniach 25 marca i 1 kwietnia studenci WBNS III roku Biologii, w ramach ćwiczeń z Podstaw życia i jego ewolucji gościli w Muzeum Ziemi PAN. Studenci wysłuchali prelekcji Dr Daniela Tyborowskiego na temat fauny i flory dewonu, karbonu, mezozoiku oraz kenozoiku. Studenci mieli okazję przyjrzeć się eksponatom Muzeum i zapoznać się z ich niezwykłą historią. Zajęcia zostały zorganizowane na podstawie umowy między Wydziałem Biologii i Nauk o Środowisku a Muzeum Ziemi PAN https://mz.pan.pl/pl/strona-glowna/

 

 

Kategoria: