You are here

Wykład Pani dr hab. n. biol. Agnieszki Różdżyńskiej-Świątkowskiej, profesora IPCZD

Szanowni Państwo,
zapraszamy na wykład Pani dr hab. n. biol. Agnieszki Różdżyńskiej-Świątkowskiej, profesor IPCZD, Kierownika Pracowni Antropologii z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” dnia 5 listopada br. godzina 11.00 sala 008 bud. 24. Wykład na temat „Antropologia Kliniczna – przeżytek czy przyszłość?” rozpocznie cykl wykładów pod nazwą Wykłady naukowe WBNS dla społeczności akademickiej prowadzone przez osoby z zewnątrz.

 

Pani dr hab. n. biol. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, profesor IPCZD, pracownik  Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Kierownik Pracowni Antropologii. W 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych z zakresu rozwoju dzieci z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi.
Od ponad 10 lat jej praca zawodowa i zainteresowania dotyczą zastosowania badań antropologicznych w ocenie rozwoju dzieci z chorobami uwarunkowanymi genetycznie. Była głównym badaczem w ogólnopolskich projektach badawczych OLA i OLAF. Brała udział w badaniach klinicznych z enzymatycznym leczeniem zastępczym w mukopolisacharydozach i  mannozydozach. Prowadzi liczne badania dotyczące rozwoju fizycznego u dzieci z chorobami o podłożu genetycznym.  Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Autorka i współautorka ponad 40 artykułów opublikowanych w pismach z listy filadelfijskiej.

Kategoria: