You are here

Dr inż. Andrzej Długoński otrzymał grant z programu Miniatura 5 NCN

Gratulujemy grantu za projekt „Cmentarze historyczne - sfera sacrum czy teren zieleni? Rola cmentarzy historycznych w przestrzeni miejskiej Łodzi i Lipska w opinii użytkowników" opiera się na przeprowadzeniu badań, związanych z postrzeganiem historycznych nekropolii przez mieszkańców tych miast.

Życzymy dalszych sukcesów i osiągnięć
Władze Wydziału i Społeczność Akademicka WBNS

Kategoria: