You are here

Uniwersytet Młodego Badacza (UMB)

W sobotę 29 maja odbędą się już kolejne zajęcia, trwającego od grudnia 2020 roku, projektu Uniwersytet Młodego Badacza (UMB). Uniwersytet Młodego Badacza (www.mlodybadacz.edu.pl) to przedsięwzięcie edukacyjne z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, realizowane przez Fundację Rozwoju UKSW w partnerstwie z Fundacją Stan i Urzędem Dzielnicy Bielany. Jego autorkami i kierowniczkami są dr Kinga Wojtas i dr Katarzyna Walecka z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji WSE.  UMB jest skierowany do dzieci w wieku 7-11 lat, które są ciekawe otaczającego je świata oraz chcą rozwijać  swoje pasje i zainteresowania. Celem UMB jest nie tylko poszerzanie wiedzy młodych badaczy, ale także zainspirowanie ich stawiania dalszych pytań. Zajęcia zorganizowane są w trzech modułach obejmujących nauki humanistyczne, społeczne i biologiczne, a przez to promują bogaty dorobek UKSW.

 

Pierwszy moduł „Społeczeństwo i filozofia” wprowadził młodych badaczy w świat filozofii, bezpiecznego korzystania z nowych technologii oraz różnorodności języków. W module „Ludzie i Polityka, pokazaliśmy, że każdy z nas jest częścią społeczeństwa i nasze zdania, opinie oraz poglądy mają bardzo ważne znaczenie dla funkcjonowania państwa. Trzeci moduł „Człowiek i Środowisko” rozpoczął się zajęciami się spacerem po Parku Młocińskim, podczas których rozmawialiśmy o tym jak działa nasz mózg i co robi z informacjami, które przekazują mu oczy.

W najbliższa sobotę nasi Studenci, pod opieką dr hab. Małgorzaty Wszelakiej-Rylik,prof. ucz., będą przeprowadzać eksperymenty w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW.

Także w laboratorium spotkamy się 12 czerwca by sprawdzić co znajduje się w naszych posiłkach.  Na zakończenie roku akademickiego 2020/2021 studenci Uniwersytetu Młodego Badacza wezmą udział w pikniku naukowym UMB.

Kategoria: