You are here

Nowy Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją JM Rektora UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszarda Czekalskiego, Dziekanem Wydziału na kadencję 2020-2024 z dniem 1 września 2020 r. został Pan dr hab. Jerzy Romanowski, prof. uczelni.

Dziekanowi życzmy dalszych sukcesów w pełnieniu funkcji.

Kategoria: