You are here

Komunikat Nr 9/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zwołuje uzupełniające zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu doboru dwóch członków Rady Wydziału, na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 9.45.
Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie metodą on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość tajnego głosowania Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie zostaną podane przez w terminie poprzedzającym zebranie


 

Kategoria: