You are here

Komunikat Nr 8/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zwołuje zebranie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru trzech członków do Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych, na dzień 24 czerwca 2020 r. o godz. 13.30.
Zebranie wyborcze odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu.

 

Kategoria: