You are here

Komunikat Nr 7/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zwołuje zebranie pracowników Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku niebędących nauczycieli akademickich, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, na dzień 24 czerwca 2020 r. o godz. 11.00.
Zebranie wyborcze, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu.


 

Kategoria: