You are here

Uchwała Nr 4/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zwołuje zebranie wyborcze nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru dwóch kandydatów na członków senatu Uniwersytetu, na dzień 23 czerwca 2020 r. o godz. 11.00.

Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie metodą on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość tajnego głosowania Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie zostaną podane przez w terminie poprzedzającym zebranie.

Kategoria: