You are here

Uchwała Nr 3/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku zwołuje zebranie wyborcze profesorów i profesorów UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru dwóch członków senatu Uniwersytetu, na dzień 18 czerwca 2020 r. o godz. 10.00.

Zebranie wyborcze odbędzie się zdalnie metodą on-line z wykorzystaniem technologii informatycznych, dających możliwość tajnego głosowania Szczegóły dotyczące logowania się na zebranie zostaną podane przez w terminie poprzedzającym zebranie.

Kategoria: