You are here

Studia z przeniesienia

Studia z przeniesienia:

  • Kandydaci na studia z przeniesienia składają podania w dziekanacie bez rejestrowania się w systemie IRK.
  • Do podania Kandydaci dołączają kartę przebiegu studiów.
  • Zgodnie z regulaminem studiów UKSW przeniesienia mogą być dokonywane od II roku studiów I i II stopnia, a za zgodą Rektora - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również w czasie I roku studiów.
  • O przyjęciu na studia z przeniesienia decyduje Prodziekanem ds. kształcenia.

 

 

Polish