You are here

Praktyki

Regulacje dotyczące zasad realizacji i rozliczania praktyk:

 • Zarządzenie Nr 16/2022 Rektora UKSW z dnia 11 marca 2022 r. zmieniąjące Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie Regulaminu praktyk studenckich - POBIERZ
 • Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW - POBIERZ

 

Dokumenty praktykanta:
Student samodzielnie pobiera dokumenty i po ich uzupełnieniu danymi, przekazuje pełnomocnikowi ds. praktyk celem uzyskania ich zatwierdzenia.

 

Dokumenty kierujące (instytucja przyjmująca na praktykę określa, które są wymagane):

 • Skierowanie 
 • Porozumienie indywidualne wypełniamy w 3 egzeplarzach dla każdej ze stron

​Informacje dostępne na stronie - POBIERZ

 • Ubezpieczenie NNW

 

Dokumenty rozliczające:

 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki  - 
 • Karta praktykanta:
  1. Biologia - POBIERZ

  2. Inżynieria Środowiska

* Dotyczy studentów ropoczynających naukę od r. a. 2019/20
- I 
stopień - POBIERZ
- II stopień - POBIERZ
Dotyczy studentów ropoczynających naukę od r. a. 2022/23 
- I stopień - POBIERZ 
- II stopień - POBIERZ

 

Dokumentami rozliczającymi praktyki są:

 • sprawozdanie z przebiegu praktyki
 • karta praktykanta

 

Pełnomocnicy ds. praktyk:

 • dr Paweł Rusin - Biologia
 • dr inż. Bartłomiej Macherzyński - Inżynieria środowiska

 

Polish