You are here

Prace dyplomowe

Informacje przydatne do składania prac dyplomowych:

 • Zanim zostanie złożona praca autor wpisuje do systemu APD (archiwum prac dyplomowych, https://apd.uksw.edu.pl/, dostęp przy użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego; jeśli ktoś go nie ma lub zapomniał, to dziekanat generuje nowe). tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą.
 • Po zaakceptowaniu danych przez promotora, autor pracy będzie mógł  z systemu APD wygenerować 3 dokumenty:
  *Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
  *Oświadczenie,
  *Kartę pracy.
 • Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu Promotor zatwierdza te dane.
 • Instrukcje (dla wszystkich zainteresowanych):

​          * Archiwizacja Pracy Dyplomowej w Systemie APD

          * Praktyczny przewodni antyplagiatowy

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ

Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej - POBIERZ

Wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

 1. zdjęcia do dyplomu  4 szt. format 45x65 mm (w przypadku dyplomu w języku angielskim dodatkowo 1 szt. zdjęcia)
 2. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł  na indywidualny nr konta w systemie USOSweb),
 3. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!) - POBIERZ
 4. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim - POBIERZ druk obowiązkowy
 5. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielsim (dla osób chcących dyplom w języku angielskim dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku angielskim 40 zł na konto indywidualne znajdujące się w systemie USOSweb. - POBIERZ
 6. oświadczenia Absolwenta -POBIERZ
 7. karta obiegowa studenta wydawana jest elektonicznie przez Dziekanat po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail przez studenta  (poszczególne jednostki uczelni realizują obiegówkę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec uczelni)

UWAGA: Komplet wypełnionych i podpisanych dokumenty należy złożyć w Dziekanacie razem z 3 egzemplarzami pracy dyplomowej - druk dwustronny, oprawa miękka.

Dziekanat nie przymuje niekompletnych dokumentów.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Praca inżynierska i magisterska  - wymagania szczegółowePOBIERZ

Formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ

BIOLOGIA

Praca licencjacka - POBIERZ

Praca magisterska - POBIERZ