You are here

Prace dyplomowe

Informacje przydatne do składania prac dyplomowych:

 • Zanim zostanie złożona praca autor wpisuje do systemu APD (archiwum prac dyplomowych, https://apd.uksw.edu.pl/, dostęp przy użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego; jeśli ktoś go nie ma lub zapomniał, to dziekanat generuje nowe). tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą.
 • Po zaakceptowaniu danych przez promotora, autor pracy będzie mógł  z systemu APD wygenerować 3 dokumenty:
  *Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
  *Oświadczenie,
  *Kartę pracy.
 • Dokumenty te należy wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu Promotor zatwierdza te dane.
 • Instrukcje (dla wszystkich zainteresowanych):

​          * Archiwizacja Pracy Dyplomowej w Systemie APD

          * Praktyczny przewodni antyplagiatowy

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ

Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej - POBIERZ

Wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ

 

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

 

 1. potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł  na indywidualny nr konta w systemie USOSweb),
 2. życiorys zawodowy - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW (także w wersji angielskiej!) - POBIERZ
 3. wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim - POBIERZ druk obowiązkowy
 4. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dla osób chcących dyplom w języku obcym dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku obcym 40 zł na konto indywidualne znajdujące się w systemie USOSweb. - POBIERZ
 5. oświadczenia Absolwenta -POBIERZ
 6. karta obiegowa studenta wydawana jest elektonicznie przez Dziekanat po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail przez studenta  (poszczególne jednostki uczelni realizują obiegówkę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec uczelni)

UWAGA:

Podczas trwania pandemii należy złożyć 1 egzemplarz pracy dyplomowej w uzgodnionym terminie z Dziekanatem (oprawa miękka).

 

 

Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych dokumentów.

 

Formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ

 

 

Polish