You are here

Prace dyplomowe

Informacje przydatne do składania prac dyplomowych:

Zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów, pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

 • wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ
 • wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ

 

Dostęp do APD student ma aktywowany w momencie zaakceptowania przez promotora ostatecznej wersji pracy.

Informację o możliwości wgrania pracy w systemie APD przekazuje promotor do dziekanatu.

Autor pracy wpisuje do systemu APD (archiwum prac dyplomowych, https://apd.uksw.edu.pl/, dostęp przy użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego) tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą.

 

Student zgłasza kartę obiegową poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Dziekanatu. Karta aktywowana jest elektronicznie przez Dziekanat (poszczególne jednostki uczelni realizują obiegówkę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec uczelni).

Instrukcje:

 • instrukcja (archiwizacja) w APD - POBIERZ
 • praktyczny przewodnik antyplagiatowy - POBIERZ
 • instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych - POBIERZ

 

Dokumenty składane w dziekanacie:

 • 1 egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie
 • wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych (pobieramy tylko w przypadku obrony zdalnej) - drukowany z APD
 • wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej -  drukowany z APD
 • karta pracy -  drukowana z APD
 • wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim (dla osób chętnych) - POBIERZ
 • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dla osób chętnych) - POBIERZ
 • oświadczenia Absolwenta WBNS - POBIERZ
 • życiorys zawodowy studenta - POBIERZ

 

UWAGA: Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych dokumentów.
 

Uczelnia wydaje dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami w ciągu 30 dni od dnia obrony.

Na komplet składa się: 1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt wszystkie z suplementami (kompletem dla Studenta może być np.: komplet w j. polskim lub oryginał w j. polskim + 1 odpis w j. polskim + 1 odpis w j. obcym)

 

W przypadku chęci otrzymania bezpłatnego odpisu języku angielskim, należy  złożyć wniosek o taki odpis w dziekanacie przed egzaminem dyplomowym. Dodatkowo we wniosku o egzamin dyplomowy należy zaznaczyć, że dołącza wniosek o odpis w języku obcym i ew. suplement w języku angielskim. (Uwaga: Według prawa polskiego w odpisach w języku obcym tytuł zawodowy, ocena końcowa studiów i nazwa uczelni są w języku polskim).

 

 

 

Polish