You are here

Prace dyplomowe

Informacje przydatne do składania prac dyplomowych:

Zanim zostanie złożona praca autor wpisuje do systemu APD (archiwum prac dyplomowych, https://apd.uksw.edu.pl/, dostęp przy użyciu pesela i hasła USOSWeb-owego; jeśli ktoś go nie ma lub zapomniał, to dziekanat generuje nowe). tytuł pracy w języku angielskim oraz streszczenie pracy i słowa kluczowe, a następnie wysyła plik z pracą (Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych).

 

Po zaakceptowaniu danych przez promotora, autor pracy będzie mógł  z systemu APD wygenerować następujące dokumenty:

  • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych (pobieramy tylko w przypadku obrony zdalnej)
  • Wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej,
  • Oświadczenie,
  • Kartę pracy.

Dokumenty należy wydrukować, uzupełnić, zebrać podpisy promotorów w odpowiednich miejscach i dostarczyć do Dziekanatu Promotor zatwierdza te dane.

 

Instrukcje (dla wszystkich zainteresowanych):

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów pracę dyplomową należy złożyć do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim, a w przypadku studiów inżynierskich – do ostatniego dnia zajęć w ostatnim semestrze studiów.

 

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej - POBIERZ

Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej - POBIERZ

Wyciąg z regulaminu studiów - POBIERZ

 

Składając pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie:

 

  • potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (60 zł  na indywidualny nr konta w systemie USOSweb) 
  • wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu w j. angielskim - POBIERZ 
  • wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dla osób chcących dyplom w języku obcym dodatkowa opłata za odpis dyplomu w języku obcym 40 zł na konto indywidualne znajdujące się w systemie USOSweb. - POBIERZ
  • Absolwentom UKSW uczelnia wydaje bezpłatnie dyplom ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementami (od rekrutacji w 2019/2020 – w razie wątpliwości zob. umowa ze studentem).

*Na komplet składa się: 1 oryginał + 2 odpisy + 1 odpis przeznaczony do akt wszystkie z suplementami [kompletem dla Studenta może być np.: komplet w j.polskim lub oryginał w j.polskim + 1 odpis w j.polskim + 1 odpis w j.obcym]

*Student, jeśli chce bezpłatny odpis w jęz. ang w komplecie jak powyżej, powinien jeszcze przed obroną złożyć wniosek o taki odpis i we wniosku o egzamin dyplomowy zaznaczyć, że dołącza wniosek o odpis w j.obcym i ew. suplementu w j.angielskim. [Uwaga! Według prawa polskiego w odpisach w języku obcym tytuł zawodowy, ocena końcowa studiów i nazwa uczelni są w języku polskim]

  • oświadczenia Absolwenta -POBIERZ
  • karta obiegowa studenta wydawana jest elektonicznie przez Dziekanat po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail przez studenta  (poszczególne jednostki uczelni realizują obiegówkę po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec uczelni)

UWAGA:

Podczas trwania pandemii należy złożyć 1 egzemplarz pracy dyplomowej w uzgodnionym terminie z Dziekanatem (oprawa miękka).

 

 

Dziekanat nie przyjmuje niekompletnych dokumentów.

 

Formularz prośby o udostępnienie danych niezbędnych do napisania pracy - POBIERZ

 

 

Polish