You are here

Opłaty

Opłaty za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów:
  • Dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2022/2023
Zarządzenie Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023 - POBIERZ
 
  • Dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2021/2022
Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2021/2022 - POBIERZ
 
  • Dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów  - POBIERZ
 
  • Dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie Nr 27/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich, za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne - POBIERZ
 

 

Polish